A creative practitioner, storyteller, and socio-environmental actionist of Kittitian and Galician heritage raised in North West London and Galicia, Spain. Her experiences of navigating both physical and online spaces as a Black working-class queer creative have played a crucial role in informing her practice and how she chooses to disrupt space/s.
***
Unha creadora, contadora de historias e activista socioambiental de orixe kittiana e galega, criada no noroeste de Londres e na Coruña, Galicia. A súa experiencia navegando por espazos físicos e en liña como creativa queer negra da clase traballadora xogou un papel crucial no xeito no que desenvolve os seus proxectos e como elixe interromper os espazos.